Bennink Klimaattechniek

/Disclaimer
Disclaimer2017-02-17T09:33:03+00:00

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de website onvolledig c.q. onjuist zijn. De informatie op onze websites wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden doorgevoerd. Indien u zekerheid wilt hebben over de juistheid in welke vorm van verstrekte informatie dan ook, neem dan contact met ons op.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Bennink Kimaattechniek sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit of zal voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites en pagina’s of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Bennink Klimaattechniek niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Vertrouwd:

Dagelijks geniet u van het comfort van warmte en warm water. Een goede combi-installatie en een vakkundige en betrouwbare installateur is hierbij onmisbaar.

Service en Klimaattechniek:

Synergie ontstaat omdat meerdere facetten van de klimaattechniek tot ons werkterrein behoren (verwarming, airconditioning, luchtbehandeling) waardoor wij in staat zijn voor drie deelgebieden een breed pakket producten en service te leveren.

Referenties:

Aan de Mussenstraat in Hilversum “De oude gemeentewerf” is door Bennink Klimaattechniek het eerste project voltooid dat een nieuwe start inluidde van de verdere ontwikkeling van het dienstenpakket van Bennink Klimaattechniek.

Geïnteresseerd in ons dienstenpakket neem dan contact met ons op:

Telefoon: 020 – 630 11 22
E-mail: bennink@benninkbv.nl

 

facebook icontwitter iconlinkedin icongoogle