De klaslokalen van het voormalige schoolgebouw aan de Batjanstraat 82 – 84 zijn verbouwd tot woningen.

CV’s en mechanische ventilaties

Om deze transformatie mogelijk te maken hebben wij de individuele cv-installaties en de installaties voor de mechanische ventilatie in de woningen geplaatst en in de bijeenkomstruimte. Ook hebben wij een compleet en nieuw gasleidingnet naar de woningen aangelegd. De mechanische ventilatie werkt geheel zelfstandig en gaat meer ventileren naarmate de luchtvervuiling toeneemt.

Projectdetails

Opdrachtgever : Bouwers van Braam Minnesma
Oplevering : 2015
Locatie : Amsterdam