Restaurant De Kas is gevestigd in een acht meter hoge kas, midden in het park Frankendael, Amsterdam. Een plek waar groente wordt verbouwd en gasten komen lunchen en dineren. Zowel de gasten als de producten mogen geen hinder ondervinden van lucht of tocht terwijl er wel een juiste temperatuur moet zijn. Zowel in het restaurant als in de kas.

Optimaal binnenklimaat met luchtbehandeling

Om een optimaal binnenklimaat te realiseren hebben we in 2012 een luchtslangsysteem volgens het KE-Low Impulse-principe geïnstalleerd. Dit verdeelt de lucht via verdeelslangen. Zo wordt de temperatuur in elke ruimte aangenaam zonder onbehaaglijke luchtstromen.

Aanpassingen cv-installatie

In 2014 zijn nog 2 gaswandketels geïnstalleerd. Deze zijn in cascade opgesteld. Ook zijn de bestaande aansluitleidingen aangepast inclusief de benodigde appendages. Eveneens hebben we 2 stuks NivolairV3 aan het plafond geleverd en cv-leidingen bijgemaakt van de bestaande cv-installatie naar de Nivolair.

Projectdetails

Opdrachtgever : Restaurant De Kas
Oplevering : 2012 & 2014
Locatie : Amsterdam